AMACCAO PIPE – Cập nhật dự án Bãi Lữ – Nghệ An

AMACCAO PIPE – Cập nhật dự án Bãi Lữ, Nghệ An. Với chất lượng hàng đầu, ống cống bê tông AMACCAO PIPE là lựa chọn ưu việt nhất tại hiện nay.

Chất lượng bê tông được đảm bảo bởi cốt liệu tạo ra, vật liệu đầu vào của nhà máy đang sử dụng là: Xi măng Bút Sơn, Xi măng Xuân Thành, Cát vàng sông Lô, đá lấy tại mỏ chất lượng cao ở Thanh Liêm – Hà Nam, thép Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý… không chỉ là những thương hiệu hàng đầu mà còn gần nhà máy, để giảm bớt chi phí giá thành. Cộng thêm công nghệ hiện đại nhất thế giới, tối giản các chi phí liên quan đến con người, ống cống bê tông thương hiệu AMACCAO PIPE khẳng định là lựa chọn ưu việt nhất tại Việt Nam hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật của AMACCAO PIPE tại dự án Bãi Lữ – Nghệ An:

AMACCAO PIPE - Cập nhật dự án Bãi Lữ - Nghệ An 1 AMACCAO PIPE - Cập nhật dự án Bãi Lữ - Nghệ An 2 AMACCAO PIPE - Cập nhật dự án Bãi Lữ - Nghệ An 3 AMACCAO PIPE - Cập nhật dự án Bãi Lữ - Nghệ An 4

Tags: