Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của AMACCAO PIPE hướng đến 3 yếu tố tiên quyết là Con người, Ý chíTrí tuệ.

Trong đó:

  • Con người phải luôn Trung thực – Đam mê – Tận tình – Giản dị.
  • Ý chí phải Bền bỉ – Kiên trì – Kiên cường – Đi đến tận cùng.
  • Trí tuệ phải Không ngừng học hỏi – Học từ cái mới nhất – Học từ Công nghệ mới nhất – Học từ đơn vị đứng đầu.