Tầm nhìn sứ mệnh

Với tầm nhìn đưa sản phẩm việt, giá trị Việt đến tay người Việt và vươn ra thế giới, ban lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO quyết tâm xây dựng và phát triển Nhà máy bê tông AMACCAO trở thành Nhà máy sản xuất cống và các sản phẩm bê tông số 1 Việt Nam.

Mỗi sản phẩm được làm ra luôn chứa đựng hoài bão to lớn của ban lãnh đạo, cũng như các CBCNV của công ty. Tất cả được đúc kết trong tiêu chí “Hiện đại – Chuyên nghiệp – Nhân văn”.

Hiện đại – đó là những dây chuyền tiên tiến nhất từ các đất nước công nghiệp phát triển trên thế giới.

Chuyên nghiệp – đó là những con người có chuyên môn cao, tầm nhìn rộng, luôn nỗ lực vì mục tiêu đã đặt ra.

Nhân văn – đó là luôn hướng về quốc gia Việt Nam, con người Việt Nam với những giá trị nhân văn sâu sắc.

AMACCAO luôn mong muốn mang đến tay khách hàng những sản phất chất lượng tốt nhất, để có thể góp phần phục vụ đời sống dân sinh và lớn hơn nữa là phục vụ sự phát triển, sự phồn thịnh của nền kinh tế đất nước. Đó chính là phương châm hoạt động của Nhà máy bê tông AMACCAO nói riêng và Tập đoàn AMACCAO nói chung.

Mục tiêu doanh thu hàng năm của công ty vẫn là tăng trưởng trên 30%, với yêu cầu tiên quyết là cung cấp sản phẩm vật liệu xây dựng tốt nhất cho thị trường, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần chung tay phát triển đất nước.

Trong tương lai, 70% sản phẩm của AMACCAO sẽ nằm trong định hướng xuất khẩu tại chỗ và xuất khẩu ra nước ngoài, nhằm đưa Việt Nam vào vị thế tương đương với các nước phát triển trên thế giới, phù hợp xu thế phát triển nhanh, mạnh, vững chắc và toàn cầu hóa.