hình ảnh chuyên gia châu âu tại nhà máy amaccao pipe