Hố ga 800×800

Hố ga đúc sẵn được thiết kế & lắp đặt nhằm mục đích thu lại chất thải – dị vật tồn tại trong hệ thống thoát nước để không ảnh hưởng đến dòng chảy. Hố ga cũng là nơi để nhân công bảo trì hệ thống có thể tiếp cận nhanh nhất với hệ thống thoát nước trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa ống cống.