KHU ĐÔ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG – QUẢNG NINH

  • Dự án: Khu đô thị Phương Đông – Đông xá – Vân Đồn – Quảng Ninh
  • Khách hàng: Công ty TNHH Ngọc Dân
  • Giá trị hợp đồng: 18 tỷ đồng
  • Năm hoàn thiện: 2019

Tags: