BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN HOÀNG MAI – HÀ NỘI

  • Khách hàng: Nhà thầu Delta
  • Sản phẩm: Cống tròn, hố ga
  • Quy mô: 500-700 giường
bệnh viện dã chiến hoàng mai hà nội
Toàn cảnh bệnh viện dã chiến Hoàng Mai Hà Nội
Tags: