Sản phẩm của AMACCAO là sản phẩm bảo vệ môi trường

Ống cống bê tông của nhà máy bê tông AMACCAO là sản phẩm bảo vệ môi trường

Do sử dụng các vật liệu như ximăng mác cao, cốt thép cán nguội được gia cường (làm tăng cường độ chịu lực) nên khả năng chịu lực trên một đơn vị trọng lượng được tăng lên rất nhiều, cho phép tiết kiệm tài nguyên, từ đó giảm lượng khí CO2 vào môi trường sử dụng ít tài nguyên nhất nhưng chịu lực tốt nhất. Đó chính là việc tham gia bảo vệ môi trường và là mục tiêu công nghệ mà tất cả các nước tiên tiến hướng tới hiện nay.

 

Liên Hệ