AMACCAO PIPE cập nhật tiến độ cấp cống dự án tại KCN Thuận Thành I – Bắc Ninh

AMACCAO PIPE hiện đang cấp cống cho dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I – Bắc Ninh. Tính đến nay, dự án đã tiến hành được 35%, AMACCAO vẫn đảm bảo cấp hàng đúng tiến độ 40-50m cống/ngày.

Nhờ công nghệ bê tông khô hiện đại nhất hiện nay, cống AMACCAO có thể giảm được thời gian chờ đợi gấp 3 lần so với bê tông mác cao thông thường, tăng thời gian ninh kết của bê tông. Nhờ đó, AMACCAO PIPE có khả năng đẩy nhanh tiến độ cấp hàng cho các dự án đòi hỏi tiến độ gấp rút.

Xem thêm tại video:

Tags: