Đường Lê Quang Đạo kéo dài

  • Dự án: Đường Lê Quang Đạo kéo dài, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội của Chủ đầu tư Ban QLDA Nam Từ Liêm – Hà Nội.
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA Nam Từ Liêm – Hà Nội.
  • Sản phẩm cống bê tông cung cấp:

– Cống tròn D500, D1000;

– Cống hộp 600×600, 600×800, 2000×1500, 1200×1000;

– Cống hộp đôi 2x(2500×2500)x1200x250

– Hào kĩ thuật 1400×1500.

Đây là dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội nên CĐT và TVGS có yêu cầu nghiêm về nhà cung cấp vật liệu, 1 làn đường sử dụng 4 chủng loại cống thoát nước các loại nên yêu cầu về chất lượng và tiến độ rất cao. Chính điều đó đã một lần nữa chứng minh cho chất lượng sản phẩm vượt trội cũng như khả năng đáp ứng tốt về dịch vụ, tiến độ của Nhà máy cống bê tông AMACCAO.

Tags: