QL21 NAM ĐỊNH

  • Dự án: TL 485B đoạn từ đê Hữu sông Đào đế quốc lộ 21 thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
  • Khách hàng: Công ty CP đầu tư xây dựng cơ sở Hạ Tầng Hoàng Nguyên
  • Giá trị hợp đồng: 5.6 tỷ đồng
  • Năm hoàn thiện: 2019

Tags: