KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VINCOM VILLAGE

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

Hạng mục:Cung cấp cống và thi công

Giá trị HĐ: 12 tỷ VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Liên Hệ