KHU ĐÔ THỊ BẮC ĐẦM VẠC

  • Khách hàng: Công ty CP Minh Quân Vĩnh Phúc
  • Địa điểm: Bắc Đầm Vạc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Giá trị hợp đồng: 8.9 tỷ đồng
  • Năm hoàn thiện: 2020

Tags: