KHU CÔNG NGHIỆP CẨM THỊNH – QUẢNG NINH

  • Dự án: Khu công nghiệp Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Khách hàng: Công ty cổ phần xây dựng Hợp Lực
  • Giá trị hợp đồng: 3.2 tỷ đồng
  • Năm hoàn thiện: 2021

Tags: