ĐƯỜNG CAO TỐC HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư: Công ty CP xây dựng công trình giao thông và thương mại 756

Hạng mục: Cung cấp cống 

Giá trị HĐ: 26 tỷ VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Liên Hệ