CHI NHÁNH HÀ NỘI1

Địa chỉ: Thôn Viên Nội - Xã Vân Nội - Huyện Đông Anh/

Tel: (04) 3 956 3925 / Fax: (04) 3 956 3753 / Hotline: 098 808 7902 - 0967236969 -0979 425 961

CHI NHÁNH HÀ NAM

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam/

Tel: (035) 1388 3020 / Fax: (04) 62 800 854 / Hotline: 098 808 7902 - 0967236969