Lịch sử phát triển

Nhà máy bê tông Amaccao được thành lập ngày 07/05/2009, là một công ty thuộc tập đoàn AVIA, chuyên sản xuất các loại ống cống bê tông phục vụ cho các dự án xây dựng trong và ngoài nước.

Hiện tại chúng tôi có 02 nhà máy sản xuất ống cống bê tông, đó là nhà máy bê tông Amaccao 1 có diện tích 9,7 ha địa chỉ tại thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội và nhà máy bê tông Amaccao 2 có diên tích 6 ha địa chỉ tại Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam.