Giá trị cốt lõi

Nhà máy Bê tông AMACCAO luôn tuân thủ 08 giá trị sau đây:

· Giá trị 1: Trách nhiệm xã hội
Gắn trách nhiệm xã hội với chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

· Giá trị 2: Phát triển Công ty để phát triển cá nhân
Mọi thành viên đều hết lòng say mê làm việc, chung sức vì sự phát triển phồn thịnh của Công ty, cùng hưởng lợi ích theo phương châm “Nước nổi bèo nổi” –“ Công ty phát triển thì mỗi thành viên trong Công ty cũng phát triển theo”.

· Giá trị 3: Phát triển cá nhân để phát triển Công ty
Không ai có thể phát triển được nếu không gắn sự phát triển của mình với một tổ chức, một cơ quan.
Không một tổ chức nào phát triển được nếu mỗi cá nhân trong tổ chức đó không phát triển.
Chúng tôi luôn tạo điều kiện và hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng để tất cả các cá nhân đều có cơ hội tốt nhất cho sự phát triển của mình, để từ đó phát triển Công ty.

· Giá trị 4: Luôn luôn tạo ra sự khác biệt
Luôn tạo ra sự khác biệt và độc đáo trong sản phẩm và dịch vụ mà Công ty cung cấp như tạo ra giá trị mới, tạo ra sản phẩm mới chất lượng tốt hơn và giá thành giảm hơn… gắn với phương châm “ Khác biệt chính là cá tính riêng của chúng tôi”.

· Giá trị 5: Trung thực và thẳng thắn
Đó chính là chuẩn mực cư xử của chúng tôi với nhau và với các bên. Điều này giúp chúng tôi luôn bền vững và phát triển.

· Giá trị 6: Sáng tạo để hướng tới cái tốt hơn
Phải luôn nghĩ rằng có phương pháp khác làm tốt hơn, tiết kiệm hơn và nhanh hơn” – Đây là phương châm hành động sáng tạo của chúng tôi nên chất lượng, hiệu quả của chúng tôi “ Hôm nay luôn tốt hơn hôm qua và ngày mai luôn tốt hơn hôm nay”.

· Giá trị 7: Luôn biết mình đang ở đâu
Chủ doanh nghiệp luôn luôn tự biết Doanh nghiệp đang đứng ở đâu, muốn gì, bước phát triển tiếp theo ra sao và chiến lược lâu dài thế nào?
Mọi thành viên đều ý thức được mình đang ở vị trí nào, đang ở vai trò nào để cư xử cho đúng mực và luôn luôn biết được vị trí của mình đang làm gì và làm tốt công việc của mình.

· Giá trị 8: Tôn trọng quyền cá nhân và quan tâm lẫn nhau
Chúng tôi tôn trọng quyền con người, tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Chúng tôi như một gia đình lớn, luôn xác định cùng chung vui một mái nhà và cùng có trách nhiệm vun đắp đại gia đình để cùng phát triển và chung sống.