KHU CÔNG NGHIỆP SÓC SƠN

 

Chủ đầu tư: Công ty CP tư vấn & đầu tư xây dựng Mê Linh 

Hạng mục: Cung cấp cọc và thi công cọc

Giá trị thực hiện: 3 tỷ VNĐ

Năm hoàn thành: 2010