ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - LÀO CAI

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Tuân

Hạng mục: Cung cấp cống và thi công

Giá trị thực hiện: 5 tỷ VNĐ

Năm hoàn thành: 2010