Dịch vụ vận chuyển

 
  • Dịch vụ vận chuyển: Là thương hiệu phát triển gần 10 năm, là thương hiệu chiếm thị phần lớn trong khu vực miền Bắc. Phương châm lấy Uy Tín – Chất Lượng song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Cho nên để đảm bào Uy tín  và chất lượng sản phẩm đến chân công trình của khách hàng. Chúng tôi đã xây dựng cho riêng mình đội vận chuyển chuyên nghiệp và hiện đại đảm bảo công tác vận chuyển và hỗ trợ khách hàng, phục vụ các công tác sau:

+ Vận chuyển và lắp đặt các loại ống cống và cấu kiện Bê tông.

+ Vận chuyển, thi công công tác đổ Bê tông Asphalt

+ Vận chuyển, thi công công tác đổ Bê tông tươi.